Polityka jakości

Polityka Jakości jest wynikiem strategii firmy, ukirunkowanej na zdobycie zaufania klientów, jako w pełni wiarygodna organizacja spełniająca wszystkie wymagania klienta w zakresie wykonawstwa, remontów i utrzymania dróg, ulic, placów i chodników, oznakowania pionowego i poziomego dróg, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz robót ziemnych, małej architektury i zieleni, poczynając od pierwszego z nim kontaktu, poprzez realizację zleconych przez niego usług, na krzekazaniu mu efektu prac kończąc.

Strategię firmy realizuje kadra kierownicza, która pracuje w warunkach Systemu Zarządzania Jakością, a podejmując działania niezbędne do ciągłej poprawy jakości usług.

Wysoką jakość tych usług firma osiąga poprzez:

  • dbałość pracowników o odpowiednią jakość świadzczonych usług na wszystkich etapach ich realizacji
  • przestrzeganie obowiązująchych przepisów, odnoszących się do świadczonych usług
  • staranny wybór i rzetalną ocenę podwykonawców
  • szkolenie pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych
  • stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i naukowych
  • ciągłe doskonalenie ustanowionego w firmie Systemu Zarządzania Jakością, do czego Zarząd firmy się zobowiązuje.
  • Posiadane przez nas certyfikaty