Kontakt

Drogomost sp. z o. o.

ul. Warszawska 40a
80-180 Gdańsk
tel/fax: Work058 302 59 58
tel: Work058 309 94 73
KRS: 0000152262
Kapitał zakładowy: 56 000 zł
NIP 583-000-02-04
Konto bankowe : Fortis Bank Polska S.A. O/Gdańsk
44 1600 1303 0004 1007 1010 3001

Dyrektor

mgr inz. Jan Szachta
tel: 0 Mobile601 61 23 92

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością

mgr inz. Szymon Szachta
tel: 0 Mobile607 96 45 16

Kierownik robót

tech. Janusz Lamczyk
tel: 0 Mobile601 96 45 16