Dzialaność

Działalność usługowa w zakresie

 • budowy, przebudowy, remontu i bieżącego utrzymania dróg i ulic
 • oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic
 • budowy, remontu i bieżącego utrzymania terenów zielonych i elementów małej architektury
 • nadzoru, projektowania i kosztorysowania robót drogowych, ogólnobudowlanych i zieleni
 • wynajmu maszyn, sprzętu i środków transportu z wykwalifikowaną obsługą (współpraca z firmą "Trans-Lech" - Usługi Transportowo-Sprzętowe)

Asortyment robót

 • roboty ziemne
 • korytowanie
 • podbudowy z kruszyw i betonu
 • nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej
 • nawierzchnie z brukowca i kostek kamiennych
 • nawierzchnie z mas asfaltowych na ''zimno"
 • nawierzchnie z płyt chodnikowych i wielootworowych
 • naprawa nawierzchni gruntowych
 • urządzanie terenów zieleni